Barbiesiten.com för dig som samlar på Barbie

RåD & TIPS

H�r har jag samlat en del RÅD och tips som jag f�tt av Barbieringens expert no:1 GH.

Byte av armar och ben Senior Prom Strykning av KLÄDER
Gr�na �ron Smink och ansiktsmålning Tv�ttning av KLÄDER
Hårvård Smutsiga kroppar Vita Fl�ckar
Krokiga ben Sprickor i nacken

Byte av armar och ben:

PÅ 60-talets stela dockor �r det l�tt att byta armar och ben. Det gäller bara att v�ga!
Ta f�rst av huvudet på dockan. S�nk sedan axelpartiet, eller h�ftpartiet i en kastrull med kokande vatten. Efter cirka fem minuter �r vinylen s� upphettad att det g�r l�tt att b�nda ut armarna.
Benen tar man l�ttast bort genom att l�gga dockan på rygg och med en bordskniv b�nda ut benen. Obs- dockan kan vara fylld med kokhett vatten! Anv�nde inget �verv�rld! Om det �r tr�gt, v�rm upp dockan en g�ng till i kokande vatten.
När nya armar och ben ska s�ttas på m�ste både kropp och den nya armen eller det nya benet v�rmas fem minuter i kokande vatten f�rst.

Tillbaka menyn


Gr�na �ron:

Många Barbiedockor har gått en förtidig död till mötes p.g.a. gröna öron.
Det är stiften i originalörhängena som ärgar och smittar vinylen som blir grönfärgad. Med tiden vandrar den gröna färgen allt längre ut i vinylen.
Går det för långt är dockan ohjälpligt förlorad. Men upptäcker man det i tid kan man få bukt med problemet. Det gäller d� att g�ra rent �ronh�let från �rg, s� att den inte ligger kvar eller b�rjar vandra.
H�r intill ser du en Bubble Cut med långt g�ngna och obotligt gr�na �ron. Fashion Queen d�remot �r i ett tidigt stadie. Den som inte vill anv�nda kemikalier kan d�lja det med ett par s�kra plast�rh�ngen.

Gröna öron i olika stadier på en Bubble Cut och en Fashion Queen. Foto: Barbiesiten.com

Om man nu �nd� vill f�rs�ka f� bort de gr�na skadorna: Anv�nd ren alkohol (men det g�r också med T-RÅD).
Reng�r både på insidan och utsidan av �rat.
Ta en vit tRÅD på en n�l och doppa b�da i alkohol innan man sticker �nden på n�len med tRÅDen i �rat och g�r rent sj�lva stickh�let.
Du kan också efter det s�tta h�let mot munnen och bl�sa kraftigt för att f� ut resten av �rg och alkohol. Sj�lv har jag avslutat processen med att reng�ra utv�ndigt, inv�ndigt och i �ronh�l med citronsaft.
I Amerika finns en produkt som barbiesamlare anv�nder mot gr�na �ron: CRL. Den bleker gr�na fl�ckar genom att man behandlar den med en indr�nkt bomullstuss under max 10 dagar. Fl�cken g�r inte bort helt men den bleks som sagt.
C st�r för kalcium, d.v.s. v�tskan inneh�ller kalkavl�sare.
R st�r för rost och bleker bort �rgfl�ckar på samma s�tt som Tarn-X ( ett medel som tidigare ans�gs vara underverket mot gr�na �ron, �nda tills man efter ett par �r uppt�ckte att behandlade �ron blev bruna).
L st�r för lemon, citron, som också har en k�nd blekningseffekt. N�got produkt motsvarande CRL finns inte att k�pa i Sverige.

Tillbaka menyn


H�rv�rd 60-talsdockor:

Tv�tta h�ret f�rsiktigt med schampo och sk�lj. Balsam kan reda ut trasligt h�r. Handukstorka helst.
Det �r l�tt att br�nna h�ret om man f�rs�ker blåsa det med en f�n.
En ny h�stsvans s�tts upp.
Nya lockar kan man permanenta.
B�rja med att skydda dockans huvud i gladpack. Allt utom de lockar som ska permanentas.
Rulla upp lockarna på �h�rrullar� genom att vika silkepapper/sm�rpapper om lockarna och sedan rulla dem h�rt på en tandpetare.
L�s fast h�rrullen med en rostfri knappn�l.
Sedan s�nks h�r med h�rrullar i kokande vatten n�gon minut.
När det �r klart tar du bort gladpack men l�ter dockan ligga kvar med h�rrullarna ett par dygn.
Den som vill inspireras kan titta in på Heathwisper Vintage Barbie Doll Restoration
Det kan vara sv�rt att skilja på original och restaurerat efter en s�dan behandling.

Tillbaka menyn


Krokiga ben:

Krokiga ben kan rakna efter kokning. Men de kan beh�va hj�lp att fixeras.
Str�ck på dem och spola en stund med kallt vatten.


Smink och ansiktsm�lning:

Anv�nd vattenbaserade akrylf�rger som finns i tub, tunnstr�ig pensel och var stadig på handen. Blir det inte bra kan man ta bort m�lningen med lite alkohol på en tops.
Färg som rekommenderas �r Acrylic Colors/Couleurs Acryliques, av fabrikatet Color % Co.
Ta och arbeta ut en liten klick av f�rgen med lite vatten på t.ex. en glasbit eller en pappskiva till �nskad konsistens. Blanda på samma s�tt färger tills du för rött nyans.
Den som vill inspireras kan titta in på Heathwisper Vintage Barbie Doll Restoration
Faran med färger man anv�nder �r att de kan vandra ut i vinylen.
En samlare jag k�nner hade k�pt en mycket dyr och fin Ponytail som skulle vara original men efter en het sommar visade sig vara omsminkad: L�ppstiftet hade smetat ut �ver halva ansiktet. Den gick inte att RÅDda.
OBS anv�nd inte hobby- och allmogef�rger från Panduro, som visat sig vara f�rödande efter en viss tid. T�nk på att en docka med ny make upp gills inte som original.
Vill du veta om en docka har m�lats om eller inte kan du testa genom att tv�tta den med en bommullstuss med T-RÅD eller ren alkohol. Det tar bort påm�lat smink men inte originalf�rg. Aceton kommer d�remot att ta bort originalm�lningen s� anv�nd inte det.

Tillbaka menyn


Smutsiga kroppar:

SL-dockor, alltså med stela ben, tvåttas med tvål och vatten, g�rna fler g�nger.
BL- dockor, de med b�jbara ben, ska inte uts�ttas för vattentv�tt. D� finns risken att vattnet g�r in i lederna och orsakar rostangrepp som med tiden skapar missf�rgning av benen.
Men BL-dockorna blir ofta smutsigare �n SL, d� kan man anv�nda ren aceton (inte den man ta bort nagellack med), men ta bara aceton på en bomullstuss och arbeta lokalt.
Var f�rsiktig med aceton eftersom det tar bort smink och ansiktsm�lning.
Varning: Aceton har en br�nnande effekt på h�rd vinyl.

Tillbaka menyn


Sprickor i nacken/ Neck-split:

Sm� sprickor i nacken kan lagas, men det �r sv�rt och t�lamodskr�vande.
K�p tvåkomponentslim av typen som finns på butiker som t.ex. Biltema.
G�r rent platsen i sprickan med n�gon sorts ren sprit. När spriten torkat bort f�ljer du anvisningarna på limmet. Ta inte för mycket lim, s� det sv�mmar �ver. Tryck ihop sprickan.
L�t torka n�got dygn innan du s�tter huvudet på dockan igen. D� kommer det sv�raste: Risken finns att det spricker igen. G�r det bra kan du f�rsiktigt fila bort limvalkar med pappers- eller nagelfil.

Tillbaka menyn


Strykning av KLÄDER:

T�nkt efter vad det �r för ett plagg som ska strykas. �r det tryckt färg på l�ses den upp av v�rmen från strykj�rnet. T.ex. trycket på f�rkl�det till Baby-sits.
Var f�rsiktig vid strykning och anv�nd alltid pressduk �ven om v�rmen inte �r s� h�g.

Senior Prom har tylltyg i klänningen som ofta blir skrynkligt och sladdrigt. Den går att med försiktig strykning och stärkelse

få snygg igen. Själv tog jag Verda Spraystärk och följde instruktionerna på flaskan. Var som alltid försiktig med värmen.

Tillbaka menyn


Tvått av KLÄDER:

Var f�rsiktig med att tvåtta KLÄDER. Alla �r inte färg�kta och kan efter en tvått f�rutom att vara ännu fulare dessutom helt v�rdel�sa. Till exempel den vita v�stblusen med röda s�mmar till Crisp� N Cool, jackan till Tennis Anyone och klänningen till Student Teacher.
Ett s�tt att bli av med fl�ckar kan vara att lyfta bort dem. Det gäller särskilt färgfläckar som annars riskerar att flyta ut och bli större om man blaskar en massa vattåing; dem. Tänk åinåing; att alla kläder är inte färgäkta. För mycke vatten bleker ut färgen.
Fukta en frott�handduk eller en k�kshandduk, beroende på hur stor fl�cken �r och med vilken detaljprecision du vill arbeta. Fukta handduken och badda f�rsiktigt bort fl�cken. Men observera! Anv�nd mycket lite vatten och se till att plagget inte blir genombl�tt för d� kan det uppst� vattenfl�ckar eller annan missf�rgning.

Tillbaka menyn


Vita fl�ckar:

80-tals dockor kan drabbas av fl�ckiga ben. M�nga 80-tals dockor för vita fl�ckar på benen och det �r troligtvis ett fel i tillverkningen, d.v.s. inf�rgningen av vinylen. N�got k�nt s�tt att ta bort det finns inte utan man för byta ben i st�llet.

Tillbaka menyn